SWOT Analizi Nedir
Yazı

SWOT Analizi Nedir

SWOT Analizi Nedir SWOT Analizi Nedir, İşletme projesinde ya da ticari girişimde bulunan kurum tekniğinin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptayarak stratejik metot uyulama yöntemidir. Swot analizi nedir ve nasıl kullanacağız derseniz eğer, her sektöre ve işletmeye uygulanan bir metottur.  ...