TSEK Belgesi

TSEK Belgesi

TSEK Belgesi

TSEK Belgesi, Türkiye de standardı olmayan ürünlerin, Üretimine Yeterlilik Belgesi alan firma ürünlerinin milletler arası standartlar da ve Türk standartların da ve diğer ülkelerin milli standartların da, teorik literatür temel alınarak ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından da kabul gören Kaliteye uygunluğunu belirten ve imzalanan sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı firma adına da düzenlenip ve üzerinde de TSEK Marka logosu kullanılıp ürünlerin ticari Markasını, cinsini, sınıfını, tipini ve türünü gösteren süresi de bir yıl olan belgeye TSEK Kalite Uygunluk Belgesi denir

TSek belgesi

TSEK Markası Nedir

Üzerine veya ambalajına konulduğu ürünlerin, Türk standartları Enstitüsü tarafından kabul gören ve Kalite Değerlerine uygun şekilde üretilip piyasaya sunulduklarını arz ettiğini belirten ve akdedilen anlaşma kapsamında kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte onaylanan Monogram‘lara TSEK Markası denir.

 

TSEK Kalite Belgesi Nasıl Alınır?

>Firma ürünlerinin, üretim sahalarında TSE tarafından kabul edilmiş standartları karşılıyor mu diye kontrol edilir.(yüksekliği, üretim yerinin metrekaresi vb. gibi)

>Firma ürünlerinin kontrollerinin olup olmadığı ve ürünlerin kalitesinin kontrolünü sağlayan yönetim ağı kontrol edilir.

>Ham madde ürünlerinin firmaya girişinden ve son ürünün çıkışına kadar ki aşamalar da belirtilen standartları sağlaması.

>İşletmelerin, üretim sahalarında çalıştırdıkları personeller belirli eğitimler almalıdırlar.

> Üretilen üründen numune alınarak, kalite analizleri gerçekleştirilir ve geriye dönük bakılması açısından kayıt edilir.

Kalite Kontrollerinin devamı olarak yapılan testlerin bazıları, Akredite laboratuvarlarında yapılır. Yapılan deney ve testlerin analizleri olumlu ise TSEK Belgesinin geçerlilik süresi 1 sene olarak verilir ve her sene deney ve gözlemlere tabi olacak şekilde Türk Standartlarına Uygunluk (TSE) Belgesi verilir.

 

TSEK Belgesi Müracaat Şartları Nelerdir?

>Endüstri COKEY Numarası
>Ürün İsmi
>Ürünün Standart Özelliklerinin Numarası
>Ürün Markası
>Ürün Marka Onay Belgesi
>Vergi Levhası Fotokopisi
>Uygulama Belgesi
>İmza sirküleri
>Ticaret Sicil Gazetesi

TSEK Sistem Kalite Belgelendirme Aşamaları

Ürün veya ürünler ile alakalı deneylerin gerçekleştirilerek kayıtların hazırlanması
>Sistem dokümanların hazırlanılması
>Dokümanlar ile ilgili kayıtların hazırlanması
>Belgelendirme ile yükümlü firmaya, TSE &TSEK olan müracaatın yapılması ile
Belgelendirme tahlilinin yapılması

 

TSEK Belgesi Ne Kadar Süre İçin Geçerli dir ?

>TSEK Kalite Uygunluk Belgesinin süresi 1 yıldır

>Geçerlilik süresi dolduğunda ise, TSEK eski belgesi ile birlik de, Firmalarınıza başvurulur ve gerekli ödemeler yapılır.

>TSE analizi profesyonellerince üretim alanlarınızda ara denetim yapılır.

>Firma denetiminde Uygunsuzluklar saptanırsa eğer firmanın belgesi durdurularak ek süre verilir ve ek süre zaman zarfında, eksiklikler tamamlanır.

>Eksiklikler tamamlandık dan sonra ise belge verilir.

TSEK belgesi verildik den sonra ise, TSE analiz uzmanlarında 3 sene zaman zarfında belirli aralıklar ile üretilen ürünlerden numune alınarak TSE’nin laboratuvarlarına yediden gönderilerek analiz yapılır ve Deney ücretleri yeniden ödenir.

 

TSE Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

  1. Firma Ürün belgelendirme başvuru formu
  2. Marka tescil belgesiveya başvuru yapıldığına dair resmi yazı (Noter onaylı)
  3. Firma İmza sirküleri
  4. Oda faaliyet belgesi
  5. Resmi gazete fotokopisi
  6. Noter onaylı vekaletname
  7. Firma Avans dekontu
  8. Üretici firma ile belge sahibi firma birbirinden farklı ise noter onaylı fason üretim sözleşmesi

TSEK Belgelendirmesi Hangi Ürünlerde Yapılır ?

>Türk Standartlarının içinde bulunmayan, bütün ürünler ile ilgili belgelendirme kriteri ile TSEK belgelendirmesi yapılır.

TSEK Belgesinin Yararları Nelerdir?

İşletme Maliyetlerin de azalma ve ticarette yükselme
2) Firmanın dış Pazara daha rahat ulaşmasını sağlar.
3) işletme Pazara daha kısa sürede uyum sağlar.
4) işletmeye Tüketici tarafından duyulan güven artar.
5) Güvenli ürün teminatı sağlanır.
6) Özel sektör ve Kamu ihalelerinde rakiplerine karşı bir adım önde olmasını sağlar.

 

 CE Belgesi & İSO 22000  &  İSO-9001 & HACCP & HİJYEN  Belgeleri İçin İletişime Geçiniz  0546 542 95 46

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi Örneği

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.