TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi 

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, Hizmet yeri imkanlarının ilgili Türk standardını veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirtilmiş olan kriterlere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile geçerliliği 1 yıl olan belgeye Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi denir.

 

TSE hizmet Yeri Yeterlilik belgesi Verilme Amacı nedir ?

Tüketiciye sunulacak hizmetlerin, işletme üretimlerinin mevzuata uygunluğunu ve üretilen ürün imkanının ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösteren belgedir.

 

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (HYB) Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nedir ?

Firma İmza sirküleri (Noter Tasdikli)
> Firmanın Bağlı olduğu; Oda, Dernek, Kooperatif vb. Oda kayıt belgelerinin onaylı sureti. (Hizmet verdiği ile ait)
>İşletmenin izin belgesi veya bağlı olduğu vergi dairesi kaydı.
(Vergi levhası ile elektrik, su, telefon abonelikleri ile ilgili belgelerden birinin sureti.)
> Firma Avans dekontu. (İnceleme ve maktu belge masraflarına mahsuben)

İmalata Yeterlilik Belgesi Nedir

TSE veya TSEK İşareti kullanma hakkı verilen ,tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite de hizmet verebilmesini belirtilmesidir.
Firma ismine düzenlenir geçerlilik süresi ise 1 yıl olan belgeye denir.

NOT :Ürünlerin kalitesini temsil etmezler

 

İmalata Yeterlilik Belgesi Uygulama Aşamaları Nelerdir

>Başlangıç Hazırlıkları Yapılır
>Projeyi yürütecek çalışma ekibi oluşturularak, gerekli standartlara göre kaynaklar temin edilerek çalışma planı oluşturulur.
> TSE standartlarının ne oranda karşılandığının ve eksik uygulamaların tesbiti için mevcut durum analizi yapılır.
>Standart Gereklilikleri Yerine Getirilir
>İlgili standartların talep ettiği uygulamalar yerine getirilir.

 

CE BELGESİ & + İSO KALİTE YÖNETİM BELGESİ & İSO 9001 BELGESİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ !!!

İletişim

Leave a Reply

Your email address will not be published.