TSE Belgesi Nasıl Alınır

TSE Belgesi Nasıl Alınır

TSE Belgesi Nasıl Alınır

TSE Belgesi Nasıl Alınır, Türk standardı olan hususlarda, üretime ve imalata yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış işletmelerin ürünleri ile ilgili, Türk Standartlarına uygun olduğunu belirten ve akdedilen anlaşma ile de TSE markası kullanması için işletme adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markasını kullanabilecek mamullerin ticari markası, cinsini,sınıfını, türünü ve tipini belirten, geçerlilik süresi bir sene (1 yıl) ile sınırlı olan belgeye TSE Belgesi denir.
NOT ; TSE Belgesine , TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi de Denir.

 

TSE İşareti Nedir ?

TS işareti yanlız iken veya yanında yer alan sayı TSE 4600 gibi ise, üretilen ürünün Türk standardına uyularak üretildiğinin, üretici beyanını ifade eder.
Türk standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

 

TSE Belge Kanunu Nedir ?

556 sayılı Markaların işletilmesi hususun da, Kanun Hükmünde Kararname ile beş ayrı türde tescil edilen Monogram’lar dan oluşur.

TSE Belgesi Nasıl Alınır

TSE Belgesi Nasıl Alınır ?

> Firma veya işletmeden vekaletname alınır.
> TSE Belgelendirme müdürlüğüne, standart başına 2.180 TL ödeme yapılır.
>Online başvuru veya E Belge başvurusu yapılır
>TSE Başvurusu yapıldık dan sonra evraklar ile TSE‘ye müracaat edilir.
>İşletmeye, TSE de uzman ataması gerçekleşir
>Firma üretim yeri incelenmesi için TSE uzmanları tarafından TSE belgesini almak için denetime gelinir.
>Denetimin olumlu tamamlanmasıyla TSE Belgelendirme uzmanları numuneleri alır.
>TSE’nin laboratuvarlarında ürünler test edildikten sonra deney sonuçlarının olumlu sonuçlanmasıyla dosya komisyona girer.
>Komisyon işlemlerinden sonra firmaya TSE belgesi teslim edilir.

 

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi İçin, Gerekli Belgeler ?

1- İşletme sahibi, kuruluşunun yasal statüsünü belirten resmi bir belgesini,(Noter tasdikli olmalıdır)

2- Firma sahibi kuruluşunu, temsil ve imzalama yetkili olan kişinin veya kişilerin imza sirkülerini (Noter tasdikli)

3- Marka tescil belgesi veya marka müracaat belgesi(Ürün ve & veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)

4- Başvuru işletme sahibi ile üretici firma birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme,

5-Müracaat ücreti veya banka dekontu

6-Ticaret sicil Gazetesi, Vergi Levhası ve Uygulama belgesi

TSE uygunluk belgesi ile üreticilerde standartlara uygun olarak, kaliteli seviyede yüksek mal üretme bilinci yerleştirilerek yaygın olması amaçlanmış, tüketicilerin ise can, mal ve sağlıklarının korunması amaçlanmıştır.

 

TSE Belgesi Yenileme & İnceleme İşlemleri

TSE Rutin denetlemeler, sene de 1 defa üretim alanında ve ürün kalite testlerinin izlenerek analiz edilmesiyle yapılır.

Senede bir defa yapılan gözlem ve analizlerde sorun yoksa eğer belgenin süresi bir sene daha uzatılır.

Eğer Gözlem ve analizlerde sorunlar izlenirse, eksiklikler incelenme tutanağına geçirilerek, eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilir. Verilen sürede eksiklikler tamamlanmaz ise TSE belgesinin geçerliliği iptal edilir.

 

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir 

 TSE Belgesine sahip olunur ise işletmeye sağladığı yararlar;
> TSE Belgesi ile Maliyetlerde azalma ve ticarette yükselme sağlanır.
> TSE Belgesi ile Pazara daha rahat adapte olunur
> TSE Belgesi Pazardaki sürat
> TSE Belgesi ile Tüketici gözünde güvenilir firma imajı yaratılmış olunur
> TSE Belgesi Güvenilir ürünün teminatı söz konusudur
> TSE Belgesi Özel sektör ve Kamu ihalelerinde kolaylık sağlar

 

CE belgesi, TSE yerine geçer mi ?

Kesinlikle Geçmez tabi ki de.Nedeni ise CE  belgesi Avrupa Güvenlik Pasaport belgesi iken, TSE belgesi ise Türkiye sınırlarında geçerli bir belgedir.

 

CE Belgesi Nasıl Alınır ?

CE Belgesi

 

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?

1-Üretim Sahalarının Belgelendirmesi

2-Mamulleri Belgelendirme

3-Hizmet Sahalarının Belgelendirmesi

4-Laboratuvar  Alanlarına Belge Verilmesi

5-Atık Taşıyarak Tehlike Yaratan Araçların ve Karayolları‘nın Belgelendirilmesi

 

MEB Onaylı Hijyen Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır ?

İletişim

Leave a Reply

Your email address will not be published.