TSE 13231 Egzoz Emisyon

TSE 13231 Egzoz Emisyon

TSE 13231 Egzoz Emisyon

TSE 13231 Egzoz EmisyonTSE egzoz gazı. emisyon ölçüm istasyonlarına belli standart ve kalite getirmesi amacıyla hazırlanan “TSE. 13231 İş Yerleri – Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Yapan Yetkili İstasyonlar İçin belirli bir kalite standardı yayımlanmıştır. Söz konusu standart, Yönetmeliğin yayımlanıp yürürlüğe. girmesiyle birlikte zorunlu hal getirildi.

TSE 13231 Zorunlu Kuralları Şu şekilde İfade Edebiliriz

1 İş yerinin yapısal özelliği ile ilgili aşağıdaki hususlar TS 13346’ya uygun olmalıdır.
2 İş yeri tehlikeli ve zararlı atıklar içeriyorsa alınacak tedbirler.
3 İş yerinde yapılan tehlikeli işlere karşı alınacak tedbirler.
4 İş yerinde sağlık, güvenlik ve bunların bulunma zorunluluğu ile hükümlü olan personel yönelik özellikler.
5 İş yerinde bulunan asansör,elektrik,su, ısıltılması vb. Techizatların taşınma özellikleri ve korunması özellikleri.
6 İş yerinde yangından korunma ve çevre sağlığı alınacak tedbirler.
7 İş yerinde onay kuruluşu tarafından belirlenen “yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu” ibaresinin dışında “pul satılır”, “pul verilir” vb. İfadeler kullanılamaz.
8 TSE 13231 Egzoz Emisyon da İş yeri ölçüm alanı ve idari hizmet alanı olmaz üzere en az 2 ye ayrılmalıdır.
9 İş yerinde egzoz gazından etkilenim en aza indirilecek şekilde kapa alan olmalıdır.

Egzos Emisyon Resmi Yönetmelik Resmi Gazete İncele

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311-12.htm

 

Ölçüm cihazları aynı yerde sabit durmalıdır. Kullanımı egzoz çıkışına yakın ve kolay kullanımlı olmalıdır.
10 Egzoz sisteminin gözle kontrol için kanal,lift sistemi veya rampa en az biri bulunmalı, egzoz sistemine takılı probu ve plakayı görmek için gerekli kayıdın gerçekleşmesi için kemaralar yeteri kadar olmadır,
11 İş yerinde oluşan gazları uzaklaştırmak için gerekli havalandırma bulunmalıdır.
12 İş yerinde benzin, motorin, ve gaz yakıtlılar için gerekli test cihazları bulunmalı.
13 İş yerinde egzoz içerisindeki zararlı gazların çıktısını alınacak belirlenen formata yazılı çıktı halinde alınacak cihaz bulunması gereklidir.
14 İş yerinde TS 6075’e uygun ecza dolabı bulunmalı.
15 İş yeri uygun ve kaymayan zeminle kaplanmalı.

TSE 13231 Egzoz Emisyon

16 İş yerindeki cihaz (karbondioksit oranı, karbonmonoksir oranı, hidrokarbon oranı, oksijen oranı, lambda katsayısı) benzinli ve yakıtlı. (absorpsiyon katsayısı) dizel.
17 İş yeri TS 13168 veya TS 12047’den hizmet yeterlilik belgesine sahip veya EN ISO/IEC 17020’ye göre akredite edilmiş olmalıdır.
18 İş yerinin kurulumu, oluşumu, hizmet şekli, müşteri ilişkisi, ve müşteri hakları ts 13346’ya uygun olmalıdır.
19 İş yeri verdiği hizmet kapsamı nedeni ile toplu taşıma taşıtları ile ulaşımın sağlandığı bölgelerin dışında yer alıyor ise çalışanların ulaşımı ile ilgili tedbirler.
20 İş yerinde zararlı haşere ve kemiricilere karşı yapılacak mücadelelere ve tutulacak kayıtlar.
21 İş yerinde verilen hizmetin özelliğine göre iş akış şemaları ile verilecek hizmetlere yönelik günlük, haftalık,aylık ve yıllık iş programları oluşturulması ilişkin iş ve işlemler.
22 İş yerinde verilen hizmetin yazılı sözleşme esasına göre verilmesi durumunda, bu sözleşmede en az yer alması gereken hususlar
23 İş yerinde hizmetin yazılı sözleşme esasına göre verilmesi durumunda, bu sözleşmede en az yer alması gereken hususlar,
24 iş yeri, hizmet verdiği motorlu kara taşıtları sahiplerine ait adres, taşıt özelliği, emisyon değerleri, ölçüm tarihi, saati, aracın plakası, modeli, ölçüm istasyonunun adı, adresi vb. Bilgileri kayıt altına almalıdır.
25 İş yeri egzoz emisyon ölçümleri Ek A’da belirtilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesinde Çizelge A.1 ve Çizelge A.2’de verilen değerler esas alınmalıdır.
26 İş yeri ölçümü yapılacak taşıtın egzoz sızıntısı olup olmadığını taşıta uygun egzoz teçhizatının takılıp takmadığının gözle kontrolü madde 10 maddesinde belirtildiği gibi yapılıp elektronik ortamda kaydı tutulmalıdır.
27 TSE 13231 Egzoz Emisyon ölçümün de Taşıtın imalatında katalik konvertör/katalizör fabrikasyon olarak bulunmakta ise, katalitik konvertörün varlığı gözle kontrol yöntemi veya taşıt katalog bilgisi ile doğrulanmalıdır.
28 İş yerinde onay kuruluşu tarafından belirlenen ve verilen hizmete ait tüm ücretlendirme ve harç bilgileri müşterilerin kolaylıkla görebileceği bir yere asılmalıdır.
30 İş yerinde teknik donanımla ilgili aşağıdaki hususlar TS 13346’ya uygun olmadır.
31 İş yerinde kullanılan araç, gereç, teknik donanım ve bunların kullanma hakkı işlemleri.
32 İş yerinde bulunan makine, cihaz, takım vb. Kullanımı, bakım ve onarımlarıyla ilgili işlemler.
33 İş yeri ekipmanları uygulanması gereken işlemler.
34 Egzoz Gazı Emisyon Ölçme işleminde kullanılan cihazların, Bilim , Sanayi ve teknoloji Bakanlığı’nca yayımlanmış bulunan yasal meteroloji mevzuatı kapsamında; ilgili teknik düzenlemesine göre tip onayları alınmış, muayene işlemleri, muayene ve/veya damgalama işlemleri yapılmış, muayene ve onay işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilmiş olmalıdır.
35 TSE 13231 Egzoz Emisyon ölçümü için İş yerinde gaz analiz cihazlarıdır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği hükümlerine göre yılda en az bir defa muayene ve kalibrasyona tabi tutulmalıdır.

Bununla ilgili işlemler kayıt altına alınmalı ve muhafaza edilmelidir.

36 Cihazların tamiri,bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması B. S. T. Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılmalıdır.
37 Ölçüm cihazına herhangi bir ek parça takılmamalıdır.
38 Ölçüm cihazının tüm parçaları eksiksiz çalışmalıdır.
39 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi kapsamında yer alan standartlar ile ilgili dosyalar bulunmalıdır.
40 Çalışanların taşıyacağı kimlik kartları biçimi ve bu kartlarda en az yer alması gereken bilgiler, iş yerinde çalışanlara ait özlük bilgileri kayıt altına alınıp muhafaza edilmesi.
41 Çalışanlara alınacak sağlık raporu işlemleri.
42 Egzoz gazı emisyonu için en az 2 personel çalıştırılmalıdır.

Personel onay kuruluşu tarafından belirtilen kriterlerde olmalıdır.
43 Çalışanlara ait bilgiler (kişisel bilgiler, diploma-sertifika bilgileri, iş yeri personel sözleşme örneği, hizmet içi eğitimleri, sağlık taramaları, sigorta kayıtları, eğitim durumu iş pozisyonları ve almış olduğu iç ve ana firma tarafından sağlanmış eğitimlere ait kayıtlar ve belgeler )
44 İş yeri çalışanlarına verilen sağlık ve güvenlikler iş sağlığı mevzuatına göre olmalıdır.
45 Çalışanların maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine karşı alınması gereken önlemler.
46 Bu standarda uygun olarak sahibi veya işletmecilerin uygunluk beyannamesi vermek ve göstermek mecburiyetindedirler.

 

İSO 22000  &  İSO-9001 & HACCP & HİJYEN  Belgeleri İçin İletişime Geçiniz  0546 542

 

ÜCRETSİZ İLAN _ ÜCRETSİZ MAĞAZA AÇ _ ÜCRETSİZ MAĞAZA _ ÜCRETSİZ FİRMA REKLAMI

İletişim

Leave a Reply

Your email address will not be published.