ROHS TESTİ

ROHS TESTİ

ROHS TESTİ 

ROHS Testi , elektronik kartlarda ya da  malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan direktife ROHS Testi denir.

İngilizce baş harflerinden Restriction of Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) kelimesinin baş harflerinden oluşur.

27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002 – 95 – EC numaralı zararlı maddelerin elektronik ürünlerde belirli zararlı elementlerin kullanımını kısıtlayan yönetmeliktir.

ROHS Testi  ile Kurşun, Kadminyum, Civa ve bromürlü bileşenler insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasaklar.

 

ROHS Testi  Yönetmeliğe Göre Üreticilerin  Yükümlülükleri;

Madde 7–ROHS Testi  Üreticiler için ;

a)Bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra piyasaya sürdükleri  yeni EEE’lerde homojen bir  malzeme içerisinde, kurşun, cıva, krom +6, polibromürlü bifenil ve polibromürlü  difenil eter maddelerinin ağırlık olarak  %0,1 oranından (1000 ppm); kadmiyum maddesinin ise ağırlık  olarak % 0,01 (100 ppm) oranından  daha fazla bulunmamasını sağlamakla,

b)Bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş  tarihinden sonra piyasaya sürdükleri ürünlerin bu Yönetmelikte belirtilen

teknik kriterleri sağladığını gösteren  bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya  sunuluşundan itibaren 5 yıl süreyle muhafaza etmekle,

c)Her yıl Şubat ayı sonuna kadar  EK 3’te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak Bakanlığa  vermekle,

d)İthal edilecek elektrikli ve elektronik eşyalar için bu Yönetmeliğin 8. maddesine uymakla yükümlüdürler şeklinde belirtilmiştir.

 

ROHS Testi  Sağlığa zararlı maddeler nelerdir?

ROHS Testi kapsamında kullanımı  yasaklanan 6 madde ve müsaade  edilen maksimum miktarları ve kullanım alanları şunlardır:

Türkiye’de Direktif Haziran 2009’dan itibaren geçerli olacak ve Resmi gazetede de yayınlanmıştır.

 

ROHS Testi Ülkemizde ki Faaliyet tarihi ?

ROHS Testi  yönetmeliği Ülkemizde de “EEE Yönetmeliği” adı ile Mayıs 2008’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

AB verilerine göre, hali hazırda  elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının, tüm atıkların % 4’üne ya  da yıllık 6.5 milyon tona tekabül ettiği tahmin ediliyor. Böyle bir durum ise hem  tabiatı kirletmekte hem de dünyanın daha az gelişmiş bölgelerine teknoloji  akışı da engellenmektedir.

WEEE  Direktifi ise , elektrikli ve elektronik  ekipman atıklarının ayrı toplanmasını ve geri  kazanımını zorunlu kılar.

1) Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik eşya imal eden ve satan üreticiler ve aracılar,

2) Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik eşyaları satan aracılar,

3) Ticari amaçlarla elektrikli ve elektronik eşya ithal veya ihraç eden gerçek ve tüzel kişiler sorumlu olacaktır.

Kategori listesi, kapsam dışı durumlar ve limitler EU ROHS ile aynıdır. Buna göre kapsam dahilinde olan ürünler;

  1. Büyük ev eşyaları: Buzdolabı, derin dondurucu, fırın, ocak, çamaşır makinesi, kurutma makinesi
  2. Küçük ev aletleri: Elektrikli süpürge, ekmek kızartma makinesi, kahve makinesi, saç kurutma

makinesi, saat, kol saati, baskül

  1. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, hesap makinesi, faks

makinesi, telefon, cep telefonu

  1. Tüketici ekipmanları: Televizyon, radyo, video kaydediciler, DVD çalar, fotoğraf makinesi, kamera
  2. Aydınlatma ekipmanları: Evlerde kullanılmayan türde floresan ampuller ve akım boşalmalı lambalar
  3. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere): Matkap, testere, çim biçme makinesi, çit budama makinesi, yaprak toplama makinesi, püskürtme aletleri, perçin tabancası, çivi ve vida aletleri
  4. Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri: Elektrikli oyuncak trenler, oyuncak yarış arabaları setleri, elde

tutulan tip video oyun konsolları, video oyunları; bilgisayarlı bisiklet, dalış, koşu ve kürek çekme

jimnastik aletleri; elektrikli veya elektronik ünite içeren spor aletleri; para ile çalışan satış makineleri

  1. Otomatlar: Meşrubat, şekerleme, para vs. dağıtan otomatik makineler.

ROHS Testi 

0546 542 94 46 Bizi Arayın Lütfen …

İletişim

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.