Organik Tarım

Organik Tarım

Organik Tarım

Organik tarım ; Genetiği değiştirilerek bununla birlik de bir çok hastalığa neden olan tohum veya yem katkı maddelerinin kullanımını yasaklayan, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyerek toprak üretkenliğini arttırıcı yöntemlere organik tarım denir.

Organik Tarım

Organik Tarım Nasıl Yapılır

Organik tarım için son yıllarda yurt dışı talebi giderek artmaktadır. Bunun Sebebi ise son yıllarda doğal şekilde beslenemeyen insanların çeşitli hastalığa maruz kalarak erken yaşlarda çeşitli dertler ile mücadele ederek yaşamlarının tadına varılmasının sonucu olarak da gösterilir.
Organik tarımda ürün yetiştirilmesinde dikkat edilecek hususlar dan biri de ; ürünün toplanmasından başlayarak, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün son tüketiciye ulaşmasına kadar olan bütün işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmaz.
Organik tarım yapılacak arazinin ise ana yollardan, ağır sanayi tesislerinden ( kömür madeni vb ) kentsel atık olarak bırakılan çöp yığınlarının olduğu alanlardan , kirletici atık su içeren akarsuların yer altı ve yer üstü sularından etkilenmeyecek mesafede olması vb. ekolojik tarımda kesinlikle kullanılmaması gereken araziler arasında yer almaktadır.

Toprak verimini artırmak için Ne kullanılır

Solucan gübresi gibi tamamen doğal içeriğe sahip olan gübrelerin kullanılması. Solucan gübresi bitkileri beslediği gibi aynı zamanda zararlı canlıları bitkilerden uzak tutmak için de gerekli bir gübre çeşididir.
Ekolojik tarım için seçilecek olan tohum ve fidelerin, bu konuda organik tarım sertifika almış yani güvenliği kanıtlanmış olan ürünler arasından seçilmesi ,

organik tarım

Organik Tarımın Koşulları nedir ?

Organik tarımın yapılması için öncelikle kontrol veya sertifika kuruluşuna başvurulması gerekir. Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler olmalıdır.
Tarlaya ekilecek ürün için bir sınırlama yoktur. (çeşit ve tür bazında) ancak ekeceğiniz ürünün kimyasal ve hormon kullanılma dan üretilmelidir.
Organik üretilmiş tohum veya fideleri Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel sertifika kuruluşları sizlere bu konuda yardım edebilir.Daha sonra geçiş süresine tabi tutulacaksınız. Bu süre meyve için 3 yıl, sebze için ise 2 yıldır. Ancak bu süre kuruluş tarafından kısalıp uzatılabilir.

Organik Tarım Üretim Aşamaları

Yönetmelik de belirtildiği gibi kullanılacak ekipman ürün veya tarlanın organik yapısını bozmayacak şekilde olmalıdır.
Organik tarım üretimi aşamaların, üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar ki tüm aşamalar Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenir ve sertifikalandırılır.
Sertifikayı düzenleyen bağımsız denetim kuruluşları bütün sorumluluğu üzerine aldığı için ulusal ve uluslararası pazarlar da ürünün satışı konusunda tüketiciye arzuladığı bilgileri de sunmaktadır.

Ekolojik üretim sadece sebze ve meyvelerle sınırlandırılmamıştır.
Bunların yanında ; başta pamuk, ahşap, yün, diş macunu, şampuan ve kozmetik ürünler gibi pek çok ürün çeşidi ‘ekolojik üretim’ ilkelerine göre üretilip bağımsız denetim kuruluşları tarafından sertifika yapılması zorunludur.

Organik Tarım Yönetmeliği

Organik tarım yönetmenliğinin amacı, Ekolojik dengenin korunarak organik tarımsal faaliyetlerin yürütülerek buna bağlı olarak da organik tarımsal üretimin pazarlanması ve geliştirilerek yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
Her türlü bitkisel,hayvansal ve su ürünleri üretimi de kullanılarak hazırlanan ve bakanlık tarafından açıklanarak resmi gazetede yayınlanan organik tarım yönetmeliğini dikkatlice inceleyebilirsiniz.

Ayrıntılı İncelemek İçin Link den inceleyebilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100818-4.htm

 

İletişim

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.