Marka Tescil

Marka Tescil

Marka Tescil

Marka Tescil, Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, harflerden ya da rakamlardan meydana gelen anlamlı ya da anlamsız gruplar marka olarak kullanılabileceği gibi malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret de marka olarak kullanılabilir.

Marka Tescil

Markanın Önemli Olduğu sektörlere Örnek Vermek Gerekirse ;

Buluşlar , Giyim alışveriş Siteleri ,marka giyim Yerleri, isim hakkı sorgulamayı seven ve ismini marka yapmak isteyenler, endüstriyel Tasarım buluşu yapan yerler vb.

 

MARKA ÇEŞİTLERİ NELERDİR 

Ticaret Markası

Bir işletme tarafından üretilen ürünlerin, diğer bir işletme tarafından üretilen ürünlerden ayırt edilmesi için tanıtıcı veya belirtici işaretlere “ticaret markasıdır” Marka Tescili denir.

Hizmet Markası

Bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan Marka Tescil , bu hizmeti de benzer hizmetlerden ayrılması işlevi gören tanıtıcı işaretler hizmet markası’ dır.

Örnek Olarak Verilecek Olur ise ;

Büro hizmetleri, reklam ve tanıtım hizmetleri, muhasebe, mali müşavirlik, yönetim ve danışma hizmetleri, ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri, distribütörlük hizmetleri, büro makineleri ve donanımlarının kiralanması, bankacılık ve sigortacılık, gayrimenkul işleri, inşaat hizmetleri, taşımacılık hizmetleri, mobilyacılık hizmetleri, haberleşme, taşımacılık, metal işlemleri, eğitim hizmetleri, eğlence ve spor hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, bilimsel araştırma, mühendislik hizmetleri, mimari danışma, mimarlık, bilgisayar hizmetleri gibi.

Ortak Marka

Üretim, ticaret ya da hizmet alanında faaliyet gösteren birden fazla işletmenin aynı markayı kullanmasına denir.

Garanti Markası

Marka sahibi tarafından kullanma koşullarının belirlendiği ve mal veya hizmetin kalitesine ilişkin şartları yerine getirenler tarafından kullanılabilen tanıtıcı işaret garanti markası olarak adlandırılmaktadır.

 

MARKA OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER NELERDİR ?

  • Aynı ürün ya da hizmetler için daha önce tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış markalar,
  • Ürün ya da hizmetlerin cins, çeşit, nitelik, kalite ve değerini gösteren ibareler, ürün ya da hizmetlerin coğrafi kaynağını ve zamanını içeren markalar,
  • Ticaret alanında genel olarak herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna bağlı olanları ifade eden adlandırmalar,
  • Marka Tescil ile Ürünün şeklini içeren işaretler,
  • Ürün ya da hizmetin kaynağı, niteliği üretim yeri ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olan markalar,
  • Yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamış markalar,
  • Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve yetkili mercilerce izin verilmemiş armalar, amblemler ve nişanları içeren markalar.
  • Tanınmış markalar,
  • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
  • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar

NOT: işletme geleceği için Marka Tescili önemli Bir konudur. Bu yüzden de Alacağınız Markayı, marka sorgulama yaparak firmanızın Kurulum Aşamasını yapınız. 

 

Marka Tescil Sorgulama için ;  
http://online.turkpatent.gov.tr/web/index.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.