Korona’ya Karşı Alınacak Önlemler

Korona’ya Karşı Alınacak Önlemler

Korona‘ya Karşı Alınacak Önlemlerden ilk yapılması gerekenler, kişisel hijyen bakımına özen göstermeliyiz.

Restoran, Cafe ve Barlarda Koronavirüse (COVID-19) karşı alınması gereken önlemler

Restoran Cafe Barlarda Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken önlemlerin Resmi Gazetede yayınlanan,

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca, Restoran, Cafe ve Barlarda Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken önlemlere ilişkin asgari hususlar aşağıdaki gibidir:

 • 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu Yasaya bağlı Tüzükler uyarınca hazırlanan mevcut acil durum planları ve risk değerlendirme dokümanları virüs salgını (COVİD-19) dikkate alınarak revize edilmelidir. İş yerinde çalışanların salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara da yer verilmelidir. 
https://www.youtube.com/watch?v=pEYhx8Jef8k
 • Sağlık Bakanlığı’ nın salgınla ilgili açıklamaları takip edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. 
 • Tüm çalışanların özlük dosyalarına sağlık öz geçmiş bilgileri kayıt edilmeli ve dosyalanmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki çalışanlar salgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır. 
 • Çalışanların iş yerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir. 
 • Tüm çalışanlara Covid-19 ve hijyen uygulamaları ve işletmede uygulanacak plan ve protokoller konusunda eğitim (mümkünse e-eğitim) verilmelidir. Belirlenen Hijyen kuralları çalışanların görebileceği şekilde ilgili alanlara asılmalıdır. 
 • Restoran & Cafe & Barların faaliyete başlamadan önce her gün dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Her müşteri kullanımından sonra kullanılan masa ve sandalyeler dezenfekte edilmelidir.
 • Masalarda tek kullanımlık kullanılabilen tuz, biber, mayonez ketçap, ıslak mendil, havlu peçete vb. malzemeler kullanılmalıdır.
 • Yüzeylerin, iş yeri araç gereçlerinin ve çalışma ortamının diğer öğelerin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları yapılmalıdır.
 • Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve çalışan yemekhaneleri, restoran, cafe, bar, çalışan giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile her gün temizlenmelidir.
 • Çalışanlar belirlenen kontrollü kapıdan geçerek iş yerine giriş sağlanmalıdır. Ürün getirmek ve/veya hizmet vermek için gelen tedarikçi çalışanları kişiler, kapıda görevlendirilen çalışan tarafından Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirler doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak uygun şartlarda içeriye alınmalıdır. 
 • Açık alanı olan restorant, cafe ve barlar, mümkün olduğunca müşteriye açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyarak hizmet vermelidir.
 • Kapalı alanda hizmet verecek restorant, cafe ve barlarda masalar ile sandalyeler arası sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır. 
 • Çalışan yemekhaneleri dahil tüm kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Pencereler açılarak, hava sirkülâsyonu sağlanmalıdır.
 • Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava akışını sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma(iklimlendirme) sistemlerinin ve aspiratörlerin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda düzenli olarak yapılmalıdır. 
 • Çalışan yemekhanelerinde temasın en aza indirilmesi ve temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır.
 • Çay/kahve içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir. Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olunmalıdır. 
 • Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. 
 • El hijyenine dikkat edilmelidir. Çalışanlar, iş yeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak, ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır. El hijyeninin önemini anlatan bilgilendirme talimatları herkesin görebileceği yerlere asılmalıdır.
 • Temizlik İşleri çalışanları, garsonlar ve güvenlik çalışanları maske ve eldiven kullanmalıdır. Uygun aralıklarla ve temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp iş yerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. 
 • Paket Servis çalışanları maske ve eldiven kullanmalı, yanlarında alkol bazlı dezenfektan bulundurmalıdır. Her paket servisine gitmeden önce, her paketi teslim ettikten sonra ve iş yerine döndüğünde eller alkol bazlı dezenfektan ile temizlenmelidir. 
 • İş yeri genelinde çalışanların birbirleri veya misafirler ile sosyal mesafesini sağlamak ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmak için uygun bir çalışma organizasyonu yapılmalıdır. Çalışanların mümkün olduğunca ayni vardiyada çalışması sağlanmalıdır. 
 • Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve zorunlu hale getirilen uygun kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır. İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalıdır. 
 • Çalışanlara hastalık bulaşma riskine karşı, restoran, cafe ve barlarda kullanılan tüm tekstil malzemelerin en az 60 ͦ C(altmış derece)’de yıkanması sağlanmalıdır. 
 • Sağlık açısından risk gruplarında yer alan çalışanların çalıştığı departmanın özelliğine göre mümkünse evden çalışmaları konusunda olanak sağlanmalıdır.

Personelin servis aracı ile ulaşımı mümkün mertebe kısıtlanmalı, kullanım zorunluluğu gibi durumlarda servis kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

Servis içerisinde oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler çerçevesinde gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar ile ilgili önlemler alınmalıdır.

 • Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve Sağlık Bakanlığı’nın izolasyon kuralları dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ile derhal iletişime (İletişim Telefonları:  112 ) geçilmeli ve izole bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır. 
 • İşverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

Leave a Reply

Your email address will not be published.