Koronavirüs (Covid-19) Nedir

Koronavirüs (Covid-19) Nedir

Koronavirüs – Covid- 19 nedir ; Coronavirüsler (CoV) zarf üzerinde sivri uçlu gliko proteinlerin varlığından dolayı, bir elektron mikroskobu altında taç benzeri bir görünüme sahip RNA genetik materyalini içeren virüsleridir.
Dünya Sağlık Örgütü bildirimlerine göre COVID-19 virüsü öncelikle insanlar arasında solunum yollarından saçılan damlacıklar ve temas yoluyla bulaşmaktadır.

’VİRÜS NEDİR?

‘’Virüsler özel yöntemlerle (elektron mikroskobu) ancak görünürler.
Bakteri hücrelerinde bulunduğu üzere çoğalmaları için gereken metabolizma ve organik yapılara sahip olmadıklarından cansız ortamlarda çoğalma yetenekleri yoktur.

Bu nedenle çoğalabilmeleri için tüm bu özelliklere sahip, metabolizmasını kullanabileceği bir canlı hücre içerisine girmeye gereksinim duyarlar.

Her Virüs, Her Hücrede Çoğalabilir Mi ?

Virüsün çoğalabileceği hücreler kendisine spesifiktir (özel).
Bu nedenle bazı virüsler solunum sisteminin bazı hücrelerine (Covid-19 virüsü gibi zatürreye neden olanlar), bazı virüsler bağışıklık sistemi hücrelerine (Hiv virüsü), bazıları karaciğer hücrelerine (Hepatit A ve B virüsleri gibi) penetre olmakta ve ilgili hücrelerde dolayısıyla ilgili organ ve sistemlerde enfeksiyona neden olmaktadırlar.
Tüm bu eksiklikleri sebebiyle, virüsler, bakteriler gibi tam bir hücre olarak değil “hücre içi zorunlu parazit özellikte enfeksiyöz ajanlar” olarak tanımlanmaktadırlar’’

COVİD-19 Tanıyalım 🙂

Zarf üzerinde sivri uçlu glikoproteinlerin varlığından dolayı, bir elektron mikroskobu altında taç benzeri bir görünüme sahip RNA genetik materyalini içeren virüsleridir.
Coronaviridae familyasından Orthocoronavirinae (Nidovirales sırası) dört nesil CoV olarak sınıflandırılır: Alphacoronavirus (alphaCoV), Betacoronavirus (betaCoV), Deltacoronavirus (deltaCoV) ve Gammacoronavirus (gammaCoV).
Bu büyük virüs ailesinin üyeleri, develer, sığırlar, kediler ve yarasalar da dahil olmak üzere farklı hayvan türlerinde solunum, enterik, hepatik ve nörolojik hastalıklara neden olabilir. Bugüne kadar, insanları enfekte edebilen yedi farklı insan CoV’si (HCoV) tanımlanmıştır.
Bu virüsler ise özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış (geriatrik hastalar, diyabet, AIDS, kemoterapi tedavisi alanlar vb.) bireylerde genel soğuk algınlığı ya da alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilmektedirler.
Bunlar geçmişte, solunumsal ve ekstra solunumsal belirtiler gösteren değişken klinik şiddete sahip salgınlara neden olmuşlardır

COVİD-19 Pandemisi

2019 yılı Son aylarında Çin’in Wuhan kentinde başlayan salgında ise hastalığı oluşturan etken, beta COV virüsler kategorisinde tanımlanan SARS-CoV-2 virüsü olarak adlandırılmıştır.
Salgın ise COVİD-19 pandemisi olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilmiştir. Bu virüs, yuvarlak veya eliptik ya da pleomorfik (farklı şekiller gösterebilen) bir forma, RNA genetik materyaline sahiptir ve yaklaşık 60-140 nm çapındadır.
Virüsün dış yüzeyinde bulunan lipid yapılı zarf diğer CoV’ler’de olduğu gibi, ultraviyole ışınlarına ve ısıya duyarlıdır.
Ayrıca bu virüsler, eter (%75), etil alkol, klor içeren dezenfektan, peroksiasetik asit ve kloroform dahil olmak üzere lipit çözücülerle etkin bir şekilde inaktive edilebilir.

COVID-19’A NEDEN OLAN VİRÜSÜN BULAŞMA YOLLARI;

Leave a Reply

Your email address will not be published.