Kalibrasyon Nedir

Kalibrasyon Nedir

Kalibrasyon Nedir

Kalibrasyon nedir , doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan başka bir ölçüm cihazı ile karşılaştırılarak ölçüm sonuçlarının raporlanması işlemine kalibrasyon denir.

 

 Kalibrasyon eğrisi Hakkında bilgiler ?

 Kalibrasyon cihazı bir ayarlama işlemi, bakım veya tamir değildir.

Hangi cihazlar kalibre edilmelidir?

Karar verme aşamalarında kullanılan (deney, muayene, tasarım, ar-ge, teşhis, tedavi, izleme vb) cihazlar kalibre yönetmeliğine göre kalibre edilmelidir. Kalibrasyon Nedir  sorularını daha iyi öğrenmek için sizlere daha net bilgiler vermek isteriz.

 

Kalibrasyon yaptırmak niçin gereklidir?

Ölçüm cihazının gösterdiği değerlerin kalibrasyon laboratuvarında da gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunun tespiti için gereklidir.

 

Kalibrasyon laboratuvarında, kalibrasyon yaptırmak zorunlu mudur?

Endüstriyel alanda,  kalibrasyon akreditasyonları tercihe bağlıdır. (Ancak ISO 9001 veya benzer Kalite Standartlara göre belge alınacaksa standardın gereği izleme ve ölçme cihazları zorunlu olarak kalibrasyona cihazına tabi tutulmaktadır.)

 

Kalibrasyon ayarları ne zaman yaptırılmalıdır?

Cihaz alındık dan sonra  tamir, ayar, bakım sonrası, cihazın ölçüm sonuçları hakkında endişe oluştuğunda hemen belirlenen periyotlarda  kalibrasyon doğrulama ayarları yapılmalı veya yaptırılmalıdır.

 

Kalibrasyon cihazı yapılan cihaz hatası kusursuz mudur ?

 Kalibrasyon hizmeti, ayar yada hata düzeltme işlemi değildir, Bu nedenle kalibrasyon kontrolü yapılan cihaz hatası sıfır olan cihaz anlamına gelmez.

Hangi durumlarda kalibrasyon doğrulama geçersiz olur?

Cihaz kalibrasyon dan sonra çarpmaya, düşmeye maruz kalmışsa, hasar görmüşse ve kalibrasyon süresi geçmiş ise kalibrasyon doğrulama geçersiz olur.

 

TEST Hizmetleri ;

Test Hizmetleri

Kalibrasyon kontrol sertifikaları nerede muhafaza edilmelidir?

 Kalibrasyon liste sertifikaları cihazın kullanıldığı yerlerde muhafaza edilmelidir.

 

Kalibrasyon kontrolleri yaptırmaz isek ne olur?

Doğru kararlar ancak güvenilir verilere bağlı olarak verilebilir. Hatalı kalibrasyon ölçümlerine bağlı alınan kararlar ve uygulamalar prestij, iş gücü ve para kaybına neden olur.

 

Uluslararası Meteroloji ve Kalibrasyon Organizasyonları

CGPM : Metre konvansiyonunun en üst karar organıdır. Sisteme Üye ülkelerin delegelerinden oluşur ve en az altı yılda bir toplanır.

CIPM: CGPM deki katılımcı delegeler arasından seçilen 18 kişilik uzmanların oluşturduğu bir organ olup CGPM ‘de alınan genel kararların pratik uygulama kriterlerini tayin ederler. En az 2 yılda bir kez toplanırlar.

BIPM: Merkezi Sevre-PARIS’de bulunan Uluslararası Meteroloji Enstitüsüdür. Yaklaşık 50 çalışanı olan bu kuruluşun başlangıçtaki amacı fiziksel birimlerin realizasyonu için prototip geliştirmek ve üye ülkelere hizmet sunmaktı. Ancak günümüzde bu kuruluş, üye ülkelerin meteroloji enstitülerinde elde edilen fiziksel birimlere ait etalonların döngülü karşılaştırılma (intercomparison) faaliyetlerini organize eden idari bir kuruluş halini almıştır.

NMI: Ulusal Metroloji Enstitüleri, CGPM tarafından karara bağlanmış fiziksel birimleri realize etmek ve bunları BIPM’nin kapsamındaki uluslar arası karşılaştırmalara (Intercomparision) dahil ederek elde edilen etalonunun (standardın) primer seviye bir standard olmasının ve dolayısıyla izlenebilirliğin sağlanabilmesi için kurulmuş ulusal seviyede kuruluşlardır.

 

 

İSO 9001 Belgesi İçin İletişime Geçiniz 0546 542 95 46

İletişim

Leave a Reply

Your email address will not be published.