ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi

# ISO 9001 Belgesi, Firma kuruluşunun sürekli gelişmesini ve büyümesini sağlayan iş geliştirici bir #ISOkalitebelgesi dir. İşinizin öne çıkmasına, rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olmaktadır.

 

# ISO 9001 Faydaları Nelerdir ?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tüm Operasyonel süreçleri en iyi şekilde izlemenize ve yönetmenize yardımcı olan kalite sistemidir.
-Dünyanın en yaygın kalite yönetim standardı olan #ISO9001belgesiverenfirmalar, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmaya ve süreklilik sağlamalarına olanak tanır.

 

# ISO 9001:2015 Versiyonu

ISO 9001 Standardın yeni versiyonu ile birlikte ISO ANNEXSL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek seviye Standart yapısı oluşmuştur.
ISO 9001:2015 Kalite standardının en belirgin özelliği RİSK TABANLI yaklaşımdır.

 

# ISO 9001 Kalite Sistemine Firmalar neden İhtiyaç Duyarlar ?

ISO 9001 kuruluşların ölçeklerine, hizmet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler için uygulanabilir bir standarttır.
Liderlik, Müşteri Odaklılık, Çalışanların Katılımı, Proses Yaklaşımı, Kanıta dayalı karar verme gibi temel prensipler ile tüm kuruluşların süreçlerini iyileştirmesine, karlılığı arttırmasına ve müşteri memnuniyetlerin ise artmasına sebep olur.

 

# ISO 9001:2015 Belgesi Almak İsterseniz : https://lokmancert.com/iletisim/

# MEB Onaylı Hijyen Belgesi İçin ;  https://lokmancert.com/iletisim/

# ISO 9001:2015 Ne zaman Yürürlükte ?

Eylül 2015 tarihi itibari ile standardın yeni versiyonu açıklanmıştır.

 

# ISO 9001 Belgesi Almak istiyorum acaba Hangi versiyona Göre ISO kalite belgesi alırım ?

ISO 9001:2015 versiyonuna göre belge verilmeye başlanacaktır. ISO 9001 Kalite Belgenizi Güncellemek İsterseniz Bizler ile İletişime Geçebilirsiniz.

 

# ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 Standardı arasında ki Fark Nedir ?

ISO 9001:2008 standardı 8 temel maddeden oluşmakta iken, ISO 9001:2015 standardı ise 10 temel maddeden oluşmaktadır.
– Yeni standart ile birlikte iş sürekliliğin sağlanması hedeflenmiştir.
-Gelecekte yayınlanacak standartlarla uyumun daha rahat sağlanabilmesi için Annex SL’e yer verilmiştir.
-Tedarikçilerle ilişkiler yerine “Paydaş Yaklaşımı” getirilmiştir.

 

# ISO 9001:2015 Standardın Faydaları Nelerdir ?

1- Kalite ve Sürekli Gelişimi İşinizin Odağı Haline Getirilir
Revize edilen standart ile kalite yönetiminin uyumlu ve entegre olması firmanızın iş stratejisi ile uyumlu ve entegre olması garanti altına alınıyor.
2-Liderlik
Liderlik takımının yönetim sistemine daha fazla katılım gerçekleştirmesi tüm organizasyonun firmanızın amaçları ve hedefleri doğrultusunda motive hale gelmesini garanti eder.
3-Risk ve Fırsat Yönetimine Giriş
Yönetim sisteminin denetim mekanizması olarak kullanımı ve temel iyileştirmelere katkı sağlayan iş fırsatları tanımlama çalışmalarınızı kuvvetlendirir.
4-Entegre Yaklaşım
Tüm ISO yönetim sistemlerine uygulanabilir olan yeni yapı ile standartları çoklu, entegre sistemlere uyarlamak artık çok daha kolay.

# ISO 9001: 2015 Standart Maddeleri ?

1-KAPSAM
2-ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3-TERİMLER TARİFLER
4-KURULUŞ BAĞLAMI
4.a Organizasyon ve yapısını anlama
4.b İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması
4.c Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
4.d Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri
5-LİDERLİK
5.a Liderlik ve taahhüt
5.b Kalite Politikası
5.c Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
6-PLANLAMA
6.a Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.b Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
6.c Değişikliklerin Planlaması
7-DESTEK
7.a Kaynaklar
7.b Yeterlilikler
7.c Farkındalık
7.d İletişim
7.e Dokümante Edilmiş Bilgi
8-OPERASYON
8.a Operasyonel planlama ve kontrol
8.b Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti
8.c Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve Geliştirilmesi
8.d Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.e Üretim ve hizmetin sağlanması
8.f Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
8.g Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü
9-PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.a İç denetim
9.b Yönetim Gözden Geçirilmesi
10-İYİLEŞTİRME
10.a Genel
10.b Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler

 

ISO 9001:2015 Belgesi : https://lokmancert.com/iletisim/

 

# İSO 9001 Belgesi İçin İletişime Geçiniz 0546 542 95 46

Leave a Reply

Your email address will not be published.