ISO 27001 Belgesi

ISO 27001 Belgesi

# ISO 27001 Belgesi

ISO 27001 Belgesi, Bilgilerin saklanması, bir yerden başka bir yere transfer edilmesi veya e-mail yolu ile gönderilmesi gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standart da ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

 ISO/IEC27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) diye de ifade edilmektedir.

ISO 27001 Belgesi

# ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

    ISO 27001 eğitimi, Yeterli ve orantılı güvenlik denetimlerin seçilmesini sağlamak için tasarlanan İSMS Yönetim Sistemi standardına denir.

 

# ISO 27001 Eğitimi Neden Alınmalıdır

Gelişen teknoloji ile kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı ve bunun yanında  sıra BGYS gibi İSO 27001 eğitimi ile önlem ve denetimlerin sağlanması gerektiği tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir yaklaşımdır.

# ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır ?

 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi standardının, gerekli olanları yerine getirildik den sonra  dış denetim için LokmanCert ’e başvurulur. 

ISO 27001 denetiminizi gerçekleştirmek için lokmancert Sistem #Belgelendirme sorumlusu dokümantasyonu gözden geçirir. ISO/IEC 27001 dokümantasyon’ unuz şunları içermelidir. Güvenlik politikanızı, risk değerlendirme dokümanların, risk eylem planı, uygunluk beyanı ile güvenlik prosedürleri içermelidir.

ISO/IEC 27001 için firmanızı, uygun olunan tarihte Baş denetçilerimiz tarafından işletmeniz yerinde denetime tabi tutulur. Denetimde, kuruluşunuzun prosedürler de tanımladığınız şekilde yapılıp yapılmadığı gözden geçirir.
Başarılı bir denetimi takiben #ISO/IEC27001SertifikaBelgesi alınır.

Yılda bir ya da iki kez,  ISO/IEC 27001 sizin Uygun olduğunuz zamana göre gözden geçirme tetkikleri  gerçekleştirilir.
ISO/IEC 27001 belgesi 3 yıl geçerlidir ve 3. yılın sonunda ,belgelendirme tetkiki yapılarak firmanızın durumu gözden geçirilir.

# ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • İSO 27001 danışmanlık ile birlik de doğru, güvenilir ve geçerli bilgiler sağlanır lokmancert sayesin de
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile fazladan iş yükü ve gereksiz zaman kaybının önüne geçilir.
 • İSO 27001 alan firmalar arasında yerinizi alarak işletme risklerinizi minimize eder ve iş sürekliliğini sağlar.
 • İSO 27001 belgesi ile bilgi varlıklarınızın gizliliğinin korunması da sağlanır.
 •  İSO 27001 baş denetçi eğitimi alarak, bilginin ve metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi sağlanmış olur.
 • İSO 27001 belgesi  ile yasal tarafların zorunlu kıldığı kriterler sağlanmış olur.
 • İSO 27001 pdf  ile firma içerisinde sistem hakkında bilgi paylaşımı olur.
 • İSO 27001 belgesi olan firmalar arasında mısınız sorusuna gerek kalmadan kurumsal saygınlık korunur.
 • İSO 27001 denetim sorularına vakıf olduğunuzdan dolayı rakiplerinize rekabet avantajı sağlar.

ISO 27001 Belgesi

# ISO 27001 Belgesi Nerelerde Zorunludur?

> 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişikliklerle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol, Elektrik, Doğal gaz Piyasasındaki firmalar için #ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmayı zorunlu hale getirmiştir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

> Gelir İdaresi Başkanlığı – Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığının Nisan 2015 tarihli e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzunda, e-Fatura hizmeti verecek özel Entegratör firmalara ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 belgeleri alma zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında hayata geçirilen, Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü; gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, mali yeterliliğe ve güvenlik standartlarına (ISO 27001 ve ISO 9001) sahip firmalara veriliyor. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

 

Bilgi Güvenliği Ne demektir

   ISO 27001 Yönetim Sistemi içerisinde bilgi güvenliği, bilgilerin başkalarının eline geçerek zarar verilmesini önlemek amacıyla koruma altına almak veya bilgilere yapılacak olan izinsiz erişimleri ortadan kaldırarak gereken tüm tedbirleri alınmasının tümüne “Bilgi Güvenliği” adı verilir.

İSO 27001 baş denetçiler tarafından, ISO 27001 bilgi güvenliği politikası doğrultusunda denetlenerek ISO 27001 bilgi güvenliği bgys el kitabı ile bilgilerinizin güvenliğinin kontrolü de  sağlanmış olur. 

                                 

 # ISO 27001 Kimleri İlgilendirir?

 • Görev sözleşmesi imzalayan firmaları, ISO 27001 ilgilendirir
 • İmtiyaz sözleşmesi imzalayan firmaları, ISO 27001 ilgilendirir
 • Uydu haberleşme hizmeti veren firmaları, ISO 27001 ilgilendirir
 • Altyapı işletmeciliği hizmeti veren firmaları, ISO 27001 ilgilendirir
 • Sabit telefon hizmeti veren firmaları, ISO 27001 ilgilendirir
 • GMPCS mobil telefon hizmeti veren firmaları, ISO 27001 ilgilendirir
 • Sanal mobil şebeke hizmeti veren firmaları, ISO 27001 ilgilendirir
 • İnternet servis sağlayıcılarını, ISO 27001 ilgilendirir
 • Hava taşıtlarında GSM 1800 mobil telefon hizmeti veren firmaları, ISO 27001 ilgilendirir
 • E-fatura özel entegratör yetkisi almak isteyen firmaları, ISO 27001 ilgilendirir
 • Gümrük işleri kolaylaştırma yetkisi almak isteyen ihracatçı firmaları, ISO 27001 ilgilendirir
 • Elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten firmaları, ISO 27001 ilgilendirir
 • Bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve kamu ihalelerine giren yazılım, donanım ve entegratör firmaları, ISO 27001 ilgilendirir

 

İSO 27001 & İSO 22000  &  İSO-9001 & HACCP & HİJYEN  Belgeleri İçin İletişime Geçiniz  0546 542 95 46

Leave a Reply

Your email address will not be published.