Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 5 Tavsiye Ediyorum

Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 5 Tavsiye Ediyorum


Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 5 Tavsiye Ediyorum, çünkü Bu belge olmadan Emlak ve Noter işlemlerinizi yaptıramazsınız.


Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 5 Resmi Gazete Yazısı


Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı RESMİ Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 05.06.2018 tarihinden itibaren ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinin (d) bendi uyarınca gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması.

Ayrıca yine ilgili yönetmeliğin 10. Maddesin 1. Fıkrası uyarınca işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) veya Emlak Danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile tekrar değerlendirilecektir.


Emlak Danışmanlığı Seviye 5 Sınav Programları


 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5)
Zorunlu BirimlerA1: İSG, Çevre ve Kalite A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi
Sınava Giriş Şartı
Teorik SınavıEn az 20 soruluk test sınavı, geçme notu 70.
Performans SınavıGeçme notu 70.
Sınav Geçerliliği1 yıl.
Birim Geçerliliği2 yıl.
Belge Geçerliliği5 yıl.
GözetimBelge alınan tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında gözetim yapılır.
Belge Yenilemea)      En az 2 yıl çalışıldığını gösterir resmi kayıt sunulması b)      Performansa dayalı sınavlarda başarılı olmak


Leave a Reply

Your email address will not be published.