Emc Testi

Emc Testi

Emc Testi

Emc Testi, Elektromanyetik Uyumluk Yönetmeliği ile ilgili uygulanan testlere EMC Testi, kullanılan Standartlara ise EMC Standartları denir. Emc Testi (Elektromanyetik Uyumluluk), CE Belgesi için gerekli olan EMC veya EMU yani Elektromanyetik uyumluluk Testleri, elektrikle beslenen her türlü aygıta ( makina,cihaz,parça v.s…) uygulanmak zorundadır.

220 V AC veya DC ile beslenmesi  farketme den sizin ürün çerçevesinde elektromanyetik etki oluşturan veya çevresini etkileyen cihazların EMC testleri ile durumlarının ölçülmesi gerekmektedir.

Emc Testi ; ElectroMagneticCompability  Baş Harflerinden Türemiştir.

EMC Testleri Sayesinde ; Sürekli gelişen teknoloji ile tehlikesiz bir çevre ve düzen için cihazların uyumlu çalışma gerekliliğini ortaya koyan Standartlardandır.

 

EMI – Elektromanyetik Karışım

Elektromanyetik karışım , elektronik cihaz veya cihazların diğer elektronik cihazların çalışmasını olumsuz şekilde etkilediğinde Bazı olumsuzluklar meydana gelmektedir.

Elektrikli veya elektronik bütün cihazların, radyo dalgaları nedeniyle başka bir elektromanyetik cihazla elektronik olarak karışma potansiyelleri vardır.

Elektromanyetik Karışıma Sebep olan Cihazlar ;

Elektronlar hareket ettiklerinden dolayı uzaya yayılan ve potansiyel olarak birbirleriyle etkileşime giren elektromanyetik dalgalar oluşur. Bu neden den dolayı da Açma-kapama anahtarları, kontrolörler, cep telefonları, bilgisayarlar ve diğer birçok elektronik cihazlar elektromanyetik karışıma neden olurlar.

EMC – Elektromanyetik Uyumluluk

 EMC aslında EMI’ın tam tersidir. EMC, cihazın içinde bulunduğu elektromanyetik ortamla uyumlu olması ve etrafta bulunan diğer cihazları etkileyecek enerji seviyelerinde elektromanyetik enerji yaymasıdır.

Bir hava aracı üzerinde bulunan bütün sistemler çalışırken her bir sistemin kendi fonksiyonlarını yerine getirmesi ve diğer sistemleri etkilememesi veya diğer sistemlerden etkilenmemesi gerekmektedir.

EMI ve EMC Testleri

 Hava aracında kullanılacak olan bütün sistemler ister askeri, ister endüstriyel, ister ticari olsun elektromanyetik ortamda fonksiyonlarını yerine getirebilmelidir ve bu özelliğin belirlenmesi ve kanıtlanması için de EMI/EMC testlerine tabi tutulmalıdır.

Bunun yanı sıra çalışırken hava aracı üzerindeki diğer sistemleri etkilememelidir. EMC testi elektrikli ve yapısal tasarım, donanım takılması, kablo donanımı yerleştirilmesi ve kullanılan cihazın kalifikasyonunu gerektirir. EMI testi de hava aracına takılacak olan sistemin maruz kaldığı manyetik ortamda düzgün çalıştığını ve bütün fonksiyonlarını yerine getirdiğini görmek maksadıyla yapılmaktadır.

Emc Testi

EMC Test Yönetmelikleri Nelerdir ?

EMC testlerini ilgilendiren çeşitli yönetmelikler bulunmaktadır. Bunlar , 2004/108/AT nolu EMC Yönetmeliği, 99/5/A nolu Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği, 93/42/AT nolu Tıbbi Cihaz Yönetmeliği. Bunlardan en çok bilineni ve birçok elektrikli ürünün kapsamında olduğu yönetmelik EMC Yönetmeliği’dir.

EMC Testleri LOKMANCERT DANIŞMANLIK Tarafından ürünlerin ilgili standartları uluslararası düzeyde araştırılarak tespit edilir.

TEST Hizmetleri ;

Test Hizmetleri

 

Emc Testleri’nden Birkaçı Aşağıdaki Şekilde Sıralanabilir:

*Conducted Immunity (EN 61000-4-6)
*Radiated Immunity (EN 61000-4-3)
*Conducted Emission
*Electrostatic Discharge – ESD (EN 61000-4-2)
*Electrical Fast Transient/Burst (EN 61000-4-4)
*Surge (EN 61000-4-5)
*Radiated Emission

*Harmonic Current Emissions (EN 61000-3-2)
*Voltage dips, short interruptions and voltage variations (EN 61000-4-11)
*Voltage Changes, Voltage Fluctuations and Flicker (EN 61000-3-3)

LOKMANCERT DANIŞMANLIK, üstün ve profesyonel kadrosu ve ekipmanları ile EMC testlerini üretici tesislerinde de yapılabilmektedir.

LOKMANCERT Danışmanlık olarak CE Direktiflerinden Makine Direktifleri EMC  Direktifi LVD direktifi veya diğer direktiflerin kapsamındaki ürünlerinizin EMC test ve raporlamasını gerçekleştiriyoruz. Makinalar, bilgi teknolojisi cihazları ve ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için uygulanması zorunlu olan,

Belirli Ürünleriniz için  EMC standartları Aşağıda listelenmiştir. CE Belgelendirmesi ve onaylanmış kuruluş onayları çalışmalarında, ürününüzün ihtiyacı olan standartları tespit ederek EMC testleri uygulanarak standardın belirttiği şekilde raporlanır.

EMC Raporu

*EN 61000-6-1 Elektromanyetik uyumluluk (emu);Bölüm 6-1:Genel standartlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı
*EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı
*EN 61000-6-2 Elektromanyetik uyumluluk (emu) – Bölüm 6-2: Genel standardlar – Endüstriyel çevreler için bağışıklık
*EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-4: Genel standardlar Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı
*EN 55014-1: Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım
*EN 55014-2: Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar, aletler ve benzeri cihazlar için bağışıklık kuralları- Ürün aile standardı
*EN 55022: Bilgi teknolojisi cihazları – Radyo bozulma karakteristikleri – Sınır değerleri ve ölçme metotları
*EN 55024: Bilgi teknolojisi cihazları – Bağışıklık karakteristikleri – ölçme metotları ve sınırları

 

İLETİŞİME GEÇİNİZ 0546 542 95 46

İletişim

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.