CE İşareti

CE İşareti

CE İşareti

CE İşareti , CE Belgesi Ya da CE İşaretiAvrupa Birliğinin (AB), teknik kanun ve yasalar çerçevesinde ürün veya malların serbest dolaşımının  yapılması amacıyla, üretilen ürünlerin teknik ve yasal mevzuata uyum için Avrupa Birliğinin  1985 yılında benimsediği Avrupa ya uygunluk işaretidir.

CE İşareti, ile Yeni Yaklaşım Politikası ile hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına girecek ürünlerin yasal direktiflere uygun olduğu  kanun ve yasal gerekli bütün uygunluk değerlendirme aşamasından geçtiği sağlık, güvenlik tüketici ve çevrenin korunması şartlarına uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen Uygunluk İşareti veya birlik işaretidir.

CE İşareti Nedir

CE Belgesi Ve CE işareti İkisi de Birbirleri ile aynı anlamı taşıyan ve Avrupa Birliğine Uygunluk İfadesini Temsil eden Yasal ve Kanun Prosedürlerin yerine getirilmesini sağlayan Birlik İşaretidir.

 

Ce Belgesi Nasıl Alınır & Ce Belgelendirme Süreci

  1. Ürünlere uygunluğu tespit edilen standartlar ile direktifleri tanımlayalım

Ürünlerin kategorilerine göre  CE işareti kapsamında olan 20’den fazla CE direktifi vardır.

Ürünlerin  yasal standartlarının yerine getirmeleri gereken kurallar (güvenlik vb.) AB seviyelerinde Armonize sistem ile oluşturulmalı ve  direktiflerde ki genel şartlar düzenlenmelidir.

Armonize Avrupa Standartları sistemi ayrıntılı teknik terimler ile mühim gereklilikleri belirtmek için yürürlüğe girmiştir.

  1. Üretilen Ürünlere özgü olan nitelikler tespit edilir.

İşletmelerin ürettikleri ürünlerin AB kanunlarında ki  gerekliliklere uygun olarak yapıldığını ve kontrollerinin doğruluğu Firmalara bağlıdır.

Ürünlerin Armonize olan standartlara uyumlu olmaları “ürünlerin alakalı gereklilikler ile uygunluklarının olduğunu farz etmek” şeklinde de değerlendirilir.

Armonize Standartların Avrupa Birliği yasalarına bağlı olacağı Firma yetkililerine bağlıdır.

  1. Bağımsız olarak Uygunluk denetlemelerin Onaylı Belgelendirme kuruluşlar tarafından yapılıp yapılmayacağını tespit edilir.

Ürünlerinizi ilgilendiren tüm direktiflerin CE işaretlemesi adına uygunluk denetlemelerinin onaylı denetleme kuruluşları tarafından yapılmalarına gerek olup olmadığı ortaya konur.

Onaylı denetleme kuruluşlarının  denetlemeleri, üretilen bütün  ürünlerin  adına zorunlu olmaz.

Onaylı denetleme kuruluşları ulusal otoritelerce yetkilendirilerek, komite olarak resmi biçimde onaylanırlar ve NANDO (New Approach Notified and Designated Organisation)’nun veri tabanlarına kaydedilirler.

  1. Ürünlerin testi ile uygunluklarını kontrol ediniz.

Firmaların Ürettikleri Ürünleri test etmek ve ürünlerinin AB yasalarına uygunluklarını kontrol etmek İşletme üreticilerinin sorumlulukları arasındadır.

Prosedürlerden  bir kaçı , risk yaratacak ürünleri değerlendirmeleridir. Armonize Avrupa standartlarına başvurulduğu zaman, kanun ve yasal açıdan zorunluluklar ile direktiflerin önemli ölçüde yerine getirilmiş olurlar.

  1. Gerekli olan teknik dokümanları düzenleyerek, Lazım olunduğunda ulaşılır duruma getiriniz.

CE belgesi Teknik dosyaları , ürünlerin ilgili yasal gerekliliklere uygunluğunu değerlendirmek ve risklerin uygunluğunu yapmak için üreticilerce direktiflerin göz önünde bulundurulup hazırlanması gerekir.

AB uygunluk bildirimleriyle birlikte teknik dokümanın uygunluğunu gösteren belge ulusal otoriteye sunulması gerekir.

  1. CE uygunluk beyanlarını ve işaretini ürünlere ekleyiniz

CE belgesi ülkemiz ya da EEA (European Economic Area) içinde üreticiler veya yetkili onaylı denetçi temsilciler tarafından ürünlere eklenebilir.

Ürünlere ya da veri tabanlarına eklenirken yasal  görünürlüğüne, yasal olup olmadığına ya da  kalıcı olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Ürünlerin kontrolleri  sırasında onaylı denetleme kuruluşlarının denetimleri gerçekleşti ise kimlik numaraları görünür şekilde olmalıdır.

AB uygunluk beyannamelerini hazırlamak, imzalamak firma üreticilerinin sorumluluğundadır.

Zira ürettikleri ürünlerin,  istenilen özelliklerle aynı olduğunu beyan etmiş olurlar.

Böylelikle CE işaretli ürünleriniz marketlere ve tüketicilerin beğenilerine sunulmaya hazır hale gelmiştir.

 

Ce Belgesi Nasıl Alınır + Ce Belgesi İşareti + Ce Belgesi Veren Firmalar + Ce İşareti Nedir

 

İletişim

Leave a Reply

Your email address will not be published.