CE Belgesi

CE Belgesi

# CE Belgesi

 

CE Belgesi ,   CE” İşareti adını Fransızca “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden aldı.

CE işareti, üreticilerin CE işaretini ürünlerinin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkında her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılar.

Avrupa’ya Uygunluk da denir ve CE işareti ile Ürünler Avrupa da Serbestçe dolaşabilir.

                 

# Ce Belgesi Nedir – Ce Belgesi Sorgulama

 • CE belgesi, ürünün Avrupa birliği teknik mevzuatına ve kriterlerine uygun olduğunu ifade eder.
 • CE belgesi, ürünün amacına uygun bir şekilde kullanılması halinde o ürünün güvenli olduğunu gösteren genel bir işarettir.
 • CE belgesi, marka ya da kalite belgesi değildir.
 • CE belgesi olmadan Avrupa birliği pazarına ürünler sunulmazlar.
 • CE işareti taşıyan ürünlerimiz Avrupa birliği ile ilgili uygun gerekli tüm kriterlerin yerine getirildiğini kanıtıdır.
 • CE işareti ile Avrupa birliği üye ülkelerin piyasaya sunacakları ürünlerde CE işareti
 • CE işareti zorunlu bir işarettir. #CEbelgesiverenfirmalar
 • CE işareti taşıması gereken ihracatçılarımız ve üreticilerimizin satacağı ürünlere CE işareti

 

# Ce İşaretinin Açılımı Ve Anlamı Nedir

 • CE işareti İngilizce ifadesi “Conformite European ” kelimelerinin baş harflerinden oluşturularak.
 • Türkçe anlamı ise ” Avrupa Standartlarına Uygunluk ” manasına gelmektedir.
 • Fransızca da ise ” Conformie Europeene ” ” Avrupaya Uygunluk ” anlamına gelir.

 

# Ce Belgesi Ne İşe Yarar Ve Neden Önemlidir

 • CE belgesi olan bir ürün, Avrupa birliği temel güvenlik ve sağlık gereksinimlerini yeterli düzeyde karşıladığı kabul edilmektedir.
 • CE belgesini sadece kalite belgesi olarak görmemek lazımdır.
 • CE işareti ile ürünün çevreye, insana ve doğaya karşı en az zarar verecek şekilde olduğu bilincindedir.
 • CE işareti ile ürün Avrupa da kimlik sahibi olur.
 • CE belgesi herhangi bir hizmet ya da ürünün, Avrupa birliği standartlarına ve mevzuatına uygun olduğunu belirten bir işarettir.
 • CE markası Avrupa birliği dışında üretilen ürünler içinde PASAPORT özelliği taşır.

 

    #     Ce Belgesi Veren Firmalar Ve Ce Belgesi Teknik Dosyası

 • CE belgesi alabilmek için CE belgesi veren firmalar ile iletişime geçilmelidir.
 • CE belgesi almasına öncelikle gerekli evraklar hazırlanarak başlanır.
 • CE işaret belgesi almak için en önemli gerekli belge ürünün özenle ve Avrupa kriter şartlarına uygun hazırlanmış olduğunu gösteren teknik dosyadır.
 • CE belgesi almak için teknik dosyada, ürüne ait tüm iç ve dış faktörleri, ürünün detaylı özellik ve bilgilerinin bulunması zorunludur. Teknik dosya ya ,teknik çizim ,ürün hacmi, boyutu ve içeriği de dahil olmalıdır.
 • Hazırlık aşamalarından sonra gerekli CE laboratuvar analiz ve test çalışmaları yapılır.
 • Laboratuvar analizleri ancak yetkilendirilmiş akredite laboratuvarlar da yapılabilir.
 • Eğer CE işaretinin alınacağı ürünler zorunlu kapsama girmiyor ise firma kendi ürününe ” Self Deklarasyon  ” yayınlamalıdır kendi ürününe işletme,
 • ” Self Deklarasyon “u konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

NOT ;  #CEbelgesi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   CE Belgesi                                

 # Ce Belgesi Neden Gerekli?

 • Ülkeler arası aynı standartların olmasını sağlayarak, ülkelerin birbirleri ile ihracat yapmalarına olanak sağlamaya yardımcı olur CE belgesi,
 • CE belgesi ile birlik de üye ülkeler arasında sağlıklı bir ticaret yapılmaya başlanmıştır.
 • CE belgesi ile birlik de çevreye, insan ve hayvan sağlığına, güvenliğine ve tüketicinin korunması için CE belgesi
 • Avrupa pazarına girecek işletmelerimiz, faaliyet gösterecekleri sektörlerde rekabet edebilmeleri için CE belgesi şartlarına uyum göstermeleri ve almaları büyük önem taşımaktadır.
 • Düşük riskli ürünleri üretici kendisi tarafından test ettirebilir ve uygunluk belgesi alarak piyasaya sürebilir.
 • Yüksek riskli ürünleri ise mutlaka Avrupa birliği tarafından tanınan ve Avrupa birliği resmi gazetesinde yayımlanmış yetkili kuruluşlar tarafından test edilerek belge verilir.
# CE belgesi, TSE yerine geçer mi ?

CE  belgesi Avrupa birliği ülkelerinde geçerli iken, TSE belgesi ise Türkiye devletine özgü belgedir.

 

                          # Her Ürün İçin Ce Belgesi Başvurusu Gerekli Mi?
 • Belgelendirme kuruluşlarına başvurmadan da CE işareti konulabildiği durumlar vardır.
 • Üreticiler ürettikleri ürün için ilgili talimatları dikkatli bir şekilde okumalıdırlar.
 • Gerekli raporun hazırlanmasını sağlayarak ürünü yürürlüğe koyabilecek ilgili kamu kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.

 

CE Belgesi – CE İşareti – CE Sertifika Almak İçin  İletişime Geçiniz 0546 542 95 46

       #   CE İŞARETİ TAŞIMASI ZORUNLU ÜRÜNLER NEDİR VEYA NELERDİR
 • 23 adet CE belgesi uygunluk işareti bulundurması zorunlu ürün kategorileri aşağıdadır.
 • Asansörler sanayi ve ticaret bakanlığı
 • Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü sanayi ve ticaret bakanlığı
 • Oyuncaklar sağlık bakanlığı
 • Sivil kullanım için patlayıcılar sanayi ve ticaret bakanlığı
 • Makineler sanayi ve ticaret bakanlığı
 • Basit basınçlı kaplar sanayi ve ticaret bakanlığı
 • Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları telekomünikasyon kurumu
 • Gezi amaçlı tekneler denizcilik müsteşarlığı
 • Sıcak su kazanları sanayi ve ticaret bakanlığı
 • Gaz yakan aletler sanayi ve ticaret bakanlığı
 • Kişisel korunma donanımları çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
 • Alçak gerilim cihazları sanayi ve ticaret bakanlığı
 • İnşaat malzemeleri bayındırlık ve iskan bakanlığı
 • Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar sanayi ve ticaret bakanlığı
 • Tıbbi cihazlar sağlık bakanlığı
 • Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar sağlık bakanlığı
 • Basınçlı kaplar sanayi ve ticaret bakanlığı
 • İn vıtro tıbbi tanı cihazları sağlık bakanlığı
 • Dondurucular sanayi ve ticaret bakanlığı
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar sanayi ve ticaret bakanlığı
 • Elektromanyetik uyumluluk sanayi ve ticaret bakanlığı
 • Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar sanayi ve ticaret bakanlığı
 • Florsan lambalarda enerji etkinliği sanayi ve ticaret bakanlığı
                        #   CE BELGESİ YÖNETMELİKLERİ NELERDİR
 • (94 /25 /EC) – CE Gezi tekneleri yönetmenliği
 • (93 /15 /EEC) – CE Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeler yönetmeliği
 • (94 /9 /EC) – CE Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili yönetmelik
 • 89 /106 /EEC – CE BELGESİ Yapı malzemeleri yönetmeliği
 • 98 /37 /EC – CE BELGESİ Makine emniyeti yönetmeliği
 • 73 /23 /EEC – CE BELGESİ Alçak gerilim cihazları yönetmeliği
 • 89 /336 /EEC – CE BELGESİ Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği
 • (90 /384 /EEC) – CE Otomatik olmayan tartı aletleri yönetmeliği
 • 2000 /9 /EC – CE Kablolu taşıma test yönetmeliği
 • 99 /36 /EC – CE Taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği
 • 95 /16 /EC – CE Asansör yönetmeliği
 • 97 /23 /EC – CE Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği
 • 92 /42 /EEC – CE Yeni sıcak su kazanlarına dair yönetmelik
 • (2004 /22 /EC) – CE BELGESİ Ölçü ve ölçü aletleri muayene yönetmeliği
 • 93 /42 /EEC – CE BELGESİ Tıbbi cihaz yönetmeliği
 • (98 /79 /EC) – CE BELGESİ Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği
 • (90 /385 /EEC) – CE BELGESİ Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar yönetmeliği
 • 2000 /14 /EC) – CE BELGESİ Çevredeki gürültü emisyonu ile ilgili yönetmelik
 • 88 /378 /EEC) – CE BELGESİ Oyuncaklar yönetmeliği
 • 87 /404 /EEC) – CE BELGESİ Basit basınçlı kaplar yönetmeliği
 • 89/686 /EEC) – CE Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği
 • 90/396 /EEC) – CE Gaz yakan cihazlara dair yönetmelik
 • 92/42 /EEC) – CE Yeni sıcak su kazanlarına dair yönetmelik
# CE İŞARETİNİN USULSÜZ KULLANIMI HALİNDE YAPTIRIMLAR NELERDİR ?

Kanun ve Yönetmeliklerde uygun olmayan durum tespit edilmesi halinde, ürün imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik  yetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili kanun ve  hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılacak olan ihlali  sona erdirmekle yükümlüdür.

Uygunsuzluk devam etmesi halinde ise, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı, kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen  yetkiler çerçevesinde, ürünün piyasaya arzının kısıtlanması, yasaklanması veya piyasadan çekilmesine ilişkin tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

 

                   #     CE BELGESİ ALINMAZ İSE NE OLUR

 • CE belgesine sahip olmayan ürünler Avrupa birliği sınırları içerisine giremezler.
 • CE belgesi olmayan ürünlerin iç piyasada sunulması mümkün değildir

 

                             #  CE BELGESİ MODÜLER SİSTEM NEDİR
 • 13 aralık 1990 tarihinde modüler yaklaşım kararı alınmıştır
 • Ürünlerin özelliklerine ve sahip oldukları risk oranlarına göre seçilen modüler kombinasyon mevzuatları kapsamına göre uygunluk değerlendirme prosedürleri belirlenir.
 • A dan , H a kadar toplam 8 modül vardır ve bu modüller ürünlerin risk oranlarına göre ayrılır

 

                          #  CE İŞARETİ ÜRÜNE NASIL KONMALIDIR

 • İlgili belgelendirme kuruluşları tarafından talimatlara göre yerleştirilir.
 • Üretici eğer Avrupa birliği içerisinde değil ise bu sorumluluk ithalatçı firma tarafından yerine getirilir.

 

# CE İŞARETİNİN ÜRÜNE YERLEŞTİRİLME YÖNTEMLERİ

 • CE işaretinin ürüne yerleştirilmesi için farklı yöntemler vardır.
 • Ürünler düşük riskli ise eğer, Üreticinin kendisi tarafından test edilir
 • Yüksek riskli ürünlerin güvenliğe uygun olup olmadığına ise Avrupa Birliğinin resmi gazetelerinde yayımlanmış yetkili kuruluşlar tarafından test edilerek ürüne CE  işareti yerleştirilir.

 

# CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN ÜRÜNLER ?
 • CE işareti gerektiren direktifler arasında bulunan,
 • Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünler,
 • Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünler,
 • Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan ve önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünler,

CE işareti taşıması gerekmektedir.

   

# CE BELGESİ VEREN FİRMALAR
 • Maliyeti düşürmek için gerekli testlere sokmayan firmalardan alınmış olan CE işareti ihracat safhasında büyük sorunlara neden olur.
 • Ürün ihraç edilirken ürüne ait CE belgesi raporları müşteriye verilmelidir ve CE testi müşteriye verilmelidir.
 • Bunlar yapılmaz ise firma ek masraflara ve prestij kaybına sebep olur.
 • CE belgesi veren firmalar arasında güvenilir olarak iletişime geçebilirsiniz.

CE Belgesi Almak İçin  İletişime Geçiniz 0546 542 95 46

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.