Baş Denetçi Soru Listesi

Baş Denetçi Soru Listesi

Baş Denetçi Soru Listesi

Baş Denetçi Soru Listesi , Merhaba arkadaşlar işletmeyi veya firmayı denetime gitmeden önce ne soracağınız veya neler sormanız gerekir ve işletme hakkında detaylı şekilde araştırma yaparak daha önce ki uygunsuzluk almış mı ? ya da yapılan denetimlerde firmanın hangi eksik yönleri vardır bunları araştırarak iyicene bakılması gereklidir.

Baş Denetçi Soru Listesi olanlar dan bir kaçını sizler ile paylaşarak sizlerinde bu konuda bilgi sahibi olmanızı isterim. İyi bir Baş denetçi olmanız dileğiyle 🙂

Baş Denetçi Soru Listesi

 

Kalite yönetim sistemi – denetçi soru listesi evet hayır kısmen
Genel şartlar                   – denetçi soru listesi
KYS’nin gerektirdiği süreçleri ve kuruluştaki uygulamaları,

Kuruluş tanımlamış durumda mı ?

KYS içindeki süreçlerin sırası, birbirleri ile

ilişkisi net mi ? KYS –Kalite yönetim sistemi dir.

Süreçlerin yönetilmesi için gerekli kaynaklar

tahsis ediliyor mu ?

Süreçlerin performansı izleniyor mu ?
Sürekli gelişme yönünde planlı faaliyetler

gerçekleştiriliyor mu ?

kalite el kitabı, dokümantasyon   şartları   –  denetçi soru listesi
Dokümanlarınız,Kalite Yönetim Sistemi standardının gerektirdiği

kayıtları içeriyor mu  ?

Kalite yönetim sistemine dahil proseslerin birbirlerini nasıl

izlediğini ve bunların arasındaki ilişkilerin tarifini içeren kalite el

kitabı hazırlamış durumda mı ?

Kalite El Kitabını kontrollü bir doküman olarak tanımlandınız mı?
Kalite Yönetim Sistemi’ne yönelik dokümanları hazırladınız mı?

Bunlar kontrollü dokümanlar mı ?

Doküman kontrolüne yönelik prosedür hazırlanmış durumda mı?
Kalite Yönetim Sistemi için gerekli kayıtlar (kalite kayıtları)

kontrollü mü ?

Kalite Yönetim Sistemi kayıtları, kalite Yönetim sisteminin etkin

bir şekilde çalıştığının kanıtını oluşturmak üzere mi saklanıyor ?

Kalite kayıtlarının; tanımlanması, depolanması,korunması,saklama

süresi ve elden çıkarılması konularında dokümante edilmiş bir

prosedür var mı ?

 

YÖNETİM SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ – denetçi soru listesi

Tepe yönetimi,müşteri isteklerini ve yasal gereklilikleri karşılamanın

önemini çalışanlarına iletiyor mu ?

Kalite politikası ve kalite hedeflerini oluşturmuş durumda mı ?
Yönetim sisteminin performansını gözden geçiriyor mu ?
Gerekli kaynakların bulunabilirliliğini sağlıyor mu ?
Üst yönetim; müşteri ihtiyaç ve beklentilerini saptıyor mu ?
Üst yönetimi; kalite hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan

kaynakların tanımlanması ve planlanmasını sağlıyor mu ?

Üst yönetim, kalite hedeflerini ölçülebilir, sürekli gelişme taahhüdünü

içerir ve kalite politikası ile uyumlu olacak şekilde oluşturuyor mu ?

Etkin kalite yönetim sistemini sağlamak için; kuruluş içindeki karşılıklı

ilişkiler, sorumluluklar ve yetkiler dahil,tanımlanmış şekilde mi?

Yönetim temsilcisi yada temsilcileri atanmış durumda mı ?
Kuruluş; kalite yönetim sistemi prosesleri ve bunların etkinliği ile ilgili

olarak çeşitli kademe ve fonksiyonlar arasında iletişim sağlıyor mu ?

Tepe yönetimi; kalite yönetim sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve

etkinliğinin sürekliliğinden emin olmak için önceden belirlenmiş aralıklarla

gözden geçirme yapıyor mu ?

 

 

İSO 9001 & İSO 22000 & Kalite Sistem Belgeleri İçin İletişime Geçiniz 0546 542 95 46

İletişim

Leave a Reply

Your email address will not be published.