Baş Denetçi Eğitimi

Baş Denetçi Eğitimi

# Baş Denetçi Eğitimi

Baş Denetçi Eğitimi , ISO  Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi  Eğitimi ile , uluslararası alanda  en iyi uygulama tekniğini öğrenerek,  Kalite Yönetim Sistemi (KYS)  güvenilir  tetkik yapabilmek için gereken tecrübe ve bilgiye sahip olabileceksiniz.

ISO Baş Tetkikçi  eğitimleri sayesinde mevcut tetkik tecrübenizi ISO Kalite Yönetim Sistemine emin bir şekilde taşıyabilirsiniz.

Ayrıca Temel bilgilerinizin aktarımı ve  pratik çalışma koşulları ile bilgileriniz pekiştirilerek sürekli iyileştirme tekniklerini de öğrenerek iç ya da dış Kalite Yönetim Sistemi (QMS) denetimini oluşturma, yönetme, planlama ve sonuçlarını rapor etmeyi öğreneceksiniz.

 

# Baş Denetçi Eğitimin de Yol Haritası

Adım – adım ISO KYS yaklaşımını kullanarak, ISO  Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi sürecini 5 gün içinde, yönetim sistemi tetkiki yapmak  için gerekli tecrübe ve bilgiye de sahip olursunuz.

ISO  Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkikinin amacını ve 3. Taraf belgelendirme ile ilgili bilgi ve birikime sahip olursunuz.

Ayrıca, firmanızın  performansını olumlu etkileyecek  tarz da  uygunluk sağlayan ISO  Kalite Yönetim Sistemi tetkiki yapabilmek için de gerekli planlama , uygulama ve takip etme tecrübesi de kazanmış olursunuz.

 

Baş Denetçi Eğitimi

# ISO Eğitim Kursunun Temel İçeriği

 • ISO Kalite Yönetim sistemleri hakkında bilgiler
 • ISO Kalite Yönetiminin temel prensipleri
 • ISO Kalite Yönetim Proseslerinin anlaşılması
 • ISO 9000 seri standartlar ve ISO Sisteminin Felsefesi
 • ISO Kalite Yönetim Prensipleri
 • ISO Kalite Yönetim Proses tabanlı yönetim sistemleri
 • ISO baş denetçi olma şartları
 • ISO Kalite Yönetim Denetleme Prosesleri
 • ISO Belgelendirme ve yan sanayi denetimleri
 • ISO Standartlarına Uygun ve etkinlik amacı ile denetleme proses
 • ISO Kalite Yönetim Denetimlerinin planlanarak ve kaynak sağlanması
 • ISO Kalite yönetim sistemi, politika ve hedeflerinin gözden geçirilmesi
 • ISO Kalite yönetim sistemi uygulama ve etkinliği
 • ISO Kalite Yönetim Sistemini Takip ve gözetim faaliyetleri
 • ISO Denetçilerinin ve Baş denetçilerin faaliyetleri
 • ISO Denetim programlarının hazırlanması
 • Firma Kuruluşunun kalite politikası, hedefleri ile müşteri ve yasal şartların anlaşılması
 • ISO Çalışma dokümanlarının ve soru listelerinin hazırlanması
 • Müşteri ve ekip toplantılarının gerçekleştirilmesi
 • ISO Denetim delillerinin toplanması
 • ISO Denetim delillerinin değerlendirilmesi ve denetim kriterine uygunluk ve uygunsuzluğun belirlenmesi
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Bulgular, yorumlar ve tavsiyelerin raporlanması ve sunulması
 • Denetim becerileri
 • Görev yönetimi
 • Bilgi yönetimi
 • Personelin organizasyonu
 • ISO Kalite Yönetim Siteminin uygulanması
 • Müşteri yönetimi
 • ISO Baş Denetçi Becerilerini Geliştirme
 • Ekip yönetimi

 

# ISO Baş Denetçi Eğitimine Kimler Katılmalı ; 

Firmanın  ISO  Kalite Yönetim Sistemi tetkikini  yapacak Donanımlı kişi olmak isteyenler

ISO  Kalite Yönetim Sistemi standardını bilen ve öğrenmeye açık olan bağımsız olması şartı ile  3. taraf tetkik yapmak isteyen herkes katılabilir

Farklı iş yapmak isteyen kişiler

ISO  Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi eğitimini  tamamladığınız da;

Bir ISO Kalite Yönetim  tetkiklerinin amaçlarını ve faydalarını belirlenebilir

Baş denetçilik eğitimde ki   tetkik başvurusunda, ISO Kalite Yönetim gerekliliklerini yorumlayabilirsiniz

Firmalara Değer katan  tetkik için, planlama, Tetkik gerçekleştirmek ve takip etmek,

Risklere karşı  düşünerek, liderlik ve süreç yönetimi konularında tecrübe edinirsiniz,

ISO Kalite Yönetim Sisteminin güncel tetkikçi teknikleri ve ISO Kalite Yönetimini  en uygun kullanımını anlamak,

ISO Kalite Süreçlerini en son ihtiyaçlara göre yöneterek, Firmanız yönetiminin güvenini sağlamak,

 

Baş Denetçi Eğitimi

# ISO Baş Denetçi Eğitiminin Yapısı

ISO 19011’e uygun olarak bir tetkiki planlama, yürütme, raporlama ve takip için beceri kazanılması

KYS ‘nin amacını ve faydalarını tanımlama

ISO 19011’e (gerektiğinde ISO 17021’e göre) uygun olarak bir tetkiki planlama, yürütme, raporlama ve takip için tetkikçinin rolünün açıklanması

 

# ISO Kalite Belgesi İçin Gerekli Ön Bilgi ;

ISO Kalite hakkında iyi bilgi sahibi olmak için ISO KYS’ nin temel prensiplerini biliyor olmanız gerekir.

Eğitim süresince katılımcıların performansları sürekli izlenerek, eğitim sonrası ise  sınavla birlikte değerlendirilip başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, diğer katılımcılara ise ‘Katılım Belgesi’ verilecektir. Baş Denetçi Eğitimi için Arayabilirsiniz.

Katılım Belgesi” alan katılımcılar, sınav tarihinden itibaren, en geç 1 sene içerisinde, sınavı 1 kez daha tekrar edebilirler. ISO Kalite eğitimlerinde katılımcı sayısı 1 eğitmen için, minimum 15 kişi maksimum 35 kişi ile sınırlıdır.

 

İLETİŞİM İÇİN ; 0546 542 95 46 Numaradan ulaşabilirsiniz .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.